Kısa Kısa

“In reality, the whole Universe pulses with complex interconnections and a deep mysterious beauty far beyond our imaginations. Seeing this is the beginning of wisdom, sharing that wisdom with others and acting on it together, is how our world can be transformed.”
                                                                                                                                                                  Christopher Chase

“Evrenin nabzı, hayal gücümüzün çok ötesinde, birbirine bağlı, karmaşık , derin ve gizemli bir güzellikte atmaktadir. Bunu farketmek bilimin ve bilgeliğin ilk adımıysa; bu bilgiyi paylaşmak ve bu yolda beraber hareket etmek, yaşadığımız dünyayı dönüştürmek demektir.”

Merak-Nature

 

Evrensel Üçlü – (Universal Trinity)

Çinliler binlerce yıl Evreni, doğayı ve bunların insan hayatı üzerindeki etkilerini incelemişler ve bu  “karmaşık, derin ve gizemli güzelliğe”  saygı duyarak, onunla uyumlu yaşamanın yollarını araştırmışlardır. Yaptıkları gözlemler ve çalışmalar sonunda Çin Metafiziğinin temelini oluşturan “Evrensel Üçlü” teoremine varmışlardır. Buna gore insan hayatını eşit derecede etkileyen 3 temel faktör vardır:

coins

Gökyüzü Şansı – (Heaven Luck), doğum anında Evren’den aldığımız etkileri ve bu etkilerin belirlediği özelliklerimizi,  potansiyelimizi, hayattaki iniş ve çıkış dönemlerimizi, yani doğum altyapımızı ifade eder. Doğum tarihimizi, yerimizi ve ailemizi değiştirmemiz mümkün olmadığından gökyüzü şansımızı değiştirmemiz de mümkün değildir. Ancak, Çinlilerin geliştirdiği ve doğum anımıza dayanan “4 Sütun Analizi” bu etkileri anlamamızı sağlayan bir sistemdir. Dolayısıyla değiştiremesek bile bize, potansiyelimizi öğrenme ve en iyi şekilde kullanma imkanı sunar.

Kişisel Şans – (Human Luck), doğuştan aldığımız etkilere yani doğum altyapımızın üzerine kattığımız herşeyi ifade eder.İnançlarımız, yardımseverliğimiz, düşünce ve yaşam tarzımız, aldığımız eğitim, vs… hepsi kişisel şansımızı oluşturur. Dolayısıyla hayata karşı duruşumuz, hedeflerimiz, iyi niyetle kendimizi geliştirmek için göstereceğimiz çaba; yani bütün seçimlerimiz kişisel şansımızı ve hayatımızı etkileyen faktörlerdir.

Yeryüzü Şansı – (Earth Luck), Doğa ve çevre faktörlerinin insanlar üzerindeki etkilerini ifade eder. Yaşadığımız ya da çalıştığımız mekanlarda, doğanın ve çevremizin iyi veya kötü etkisi altında oluruz. İyi enerjilere sahip mekanlar, hayatımızdaki bereketi, huzuru ve başarıyı desteklerken; olumsuz enerjilere sahip mekanlar, bize sıkıntılar yaratabilir. Feng Shui bu alanı içermektedir. Çinliler öncelik sırasında doğum altyapısını, yani gökyüzü şansını ilk sıraya koyarlar. Ardından yeryüzü şansı yani Feng Shui gelir. Doğum anımızda belirlenen şans dönemlerimizi değiştirmek mümkün olmadığından, iyi Feng Shui’ye sahip mekanlarda yaşamak, mevcut şans dönemimizi en iyi şekilde değerlendirmemize yardımcı olur. İyi dönemlerimizde şansımızı arttırır, zor zamanları ise daha kolay geçirmemizi sağlar.

 

Çin Metafizigi, bu 3 temel faktörden 2’si için, binlerce yıllık gözlem ve deneyime dayanan öğretilerle, bilimsel bir yaklaşım sunar. Gökyüzü şansımızı desteklemek için “4 Sütun Analizi” ile hayatımıza , yeryüzü şansımızı artırmak için “Feng Shui” ile yaşadığımız mekanlara dair bilgiler verir, önerilerde bulunur. Böylece kendimizle ve doğayla uyumlu olma ve potansiyelimizi en iyi şekilde yaşama imkanı sunar.

İyi niyet, yardımseverlik,pozitif düşünce, gibi kişisel şansımızı oluşturan konuların anlamı, değeri ve katkısı  birçok kültürde, farklı felsefe ve bilim alanında vurgulanmaktadır. Bu konularda kendimize yapacağımız yatırım hayat kalitemize mutlaka katkı sağlayacaktır. Ancak Çin metafiziğinin doğrudan ilgi alanına girmemektedir.

 

Çin Kozmolojisinature

Çin Kültürünü oluşturan felsefelerin ortak yanı, mütevazi olmak, hırslardan ve ihtiyacimiz olandan fazlasını elde etme çabasından uzak durmaktır. Bu kültürden ve felsefelerden etkilenen/beslenen Feng Shui ve 4 Sütun öğretilerine göre  ise mutlak güç ‘doğadır’ ve doğanın bir parçası olarak, ancak doğayla uyumlu yaşarsak mutluluğu ve huzuru yakalayabiliriz.

Doğayla uyumlu yaşamak için kurallarını bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Çinliler,  Iki temel teoriyi hayatın farklı  alanlarında benimsemişler ve kullanmışlardır. Yin/Yang dualitesi ve 5 Element Teorisi, 6.000 yıllık geçmişe sahip belki de insanlık tarihinin es eski, en basit ama bir o kadar da etkileyici teorilerindendir. Çin tıbbından, felsefesine, metafizik konularından, fiziksel egzersizlere kadar birçok farklı konunun, hatta Çin Takvimi ile gündelik hayatın dahi temeltaşı , altyapısı bu iki kavrama dayanmaktadır.

Yin/Yang

ying-yangYin/Yang kavramı ‘Tai Chi’ denen bu sembol ile ifade edilir. Beyaz kısım ‘Yang’, siyah kısım ‘Yin’dir. Yin/Yang sembolü, zıt güçlerin sonsuz değişimini anlatmaktadır. Enerjiyi(Qi-Chi) oluşturan da bu değişimdir. Enerji, Evren’deki herşeye hayat veren güçtür. Siyah’ın içindeki beyaz ve beyazın içindeki siyah nokta, zıt güçlerin birbirine dönüşme potansiyelini temsil eder. Siyah ve beyaz, düz çizgi ile bölünmemiştir. Bir kıvrım ile birbirlerine dönüşmektedir. Aslında Yin ve Yang, zıt güçler olmasına ragmen, birarada uyum içindedir ve birbirini tamamlar.

Yin/Yang kavramı basit ama bir o kadar da derin bir anlam taşır. Çin felsefesinde Evren’in başlangıcını temsil eder. Çinlilere göre ’Tai Chi’ den, yani yin ve yang oluşmadan önce dünya, hiçbirşeyin olmadığı, anlamsız bir boşluktu. Yani kadın-erkek, iyi-kötü, mutluluk-üzüntü, yanlış-doğru arasında bir fark yoktu. Tai Chi ile beraber herşey anlam kazanmaya başladı. Böylece, enerji/madde kavramı ortaya çıktı ve 5 Element (Ağaç-Ateş-Topral-Metal-Su) teorisi oluştu. 5 Element teorisi, yin ve yang etkileşiminin 5 farklı evresini, yani ‘Enerji’nin 5 değişik halini anlatmaktadır.

 

 

5 Element

Çinlililere göre Evren’deki herşey 5 elementten oluşmaktadır; Metal,Ağaç,Su, Ateş ve Toprak. 5 Element, etrafımızda olup biten herşeyin arkasındaki 5  temel güç ya da enerji olarak da tanımlanmaktadır. Her bir element(enerji) kendine has özelliklere sahiptir ve hayatın her alanını kapsamaktadır. Örneğin duygularımız, mevsimler, yönler, renkler,bedenimiz,organlarımız,tatlar hatta hayatımız ve şansımız bile 5 element ile temsil edilmektedir.

Elementler, yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki farklı döngüde birbiriyle etkileşim halindedir.

image

Yapıcı döngüde elementler uyum içindedir ve birbirini destekler. Su, ağacı büyütür; ağaç ise ateşi besler,ateşin küllerinden toprak oluşur, topraktan metal çıkar ve metalin sıvı hali sudur.

Yıkıcı döngü ise tam tersi şekilde çalışır. Su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal ağacı keser, ağaç toprağı tutar ve toprak da suyu bulandırır. Yıkıcı döngüde elementler arasında hakimiyet ilşkisi sözkonusudur.

Evrende herşey değişim halindedir. Çinliler 5 element teorisi ve yin/yang kavramlarını temel alarak geliştirdikleri Çin Takvimi ile bu değişim sürecini kaotik olmaktan çıkarıp netleştiren ve öngörülebilir kılan bir sistem oluşturmuşlardır.

 

 

 

 

Çin TakvimiTakvim

Çinliler, oldukça yaratıcı bir keşif olan Çin Takvimi ile 5 elementi günlük hayata uyarlamışlardır. Bu takvime Hsia Takvimi denir. Bu bir güneş takvimidir. Çin Takvimi’nde zamanı gösteren her birim 2 element ile temsil edilir. Tüm öngörü sistemlerinin temel varsayımı, Evren’in belli bir düzen ve kurallar bütünü içinde hareket ettiğidir. İşte aynı temele dayanan ve 5 element ile yin/yang teorilerinin ‘düzen ve kurallarını’ sistematik hale getiren Çin Takvimi, bu yolla değişen elementleri(enerji) ve aralarındaki ilişkiyi analiz ederek öngörebilme olanağı sunmaktadır.

4 Sütun analizi de doğum anımızın Çin Takvimi’ne çevrilmesiyle elde edilen elementler bütününün, Çin metafiziginin temeli olan 5 element döngüsü ve yin/yang kavramları ile yorumlanmasıdır.

 

 

 

4 Sütun Analizi

bazi1Doğum anımız 4 temel bilgiyi içerir: Yıl,ay,gün ve saat…”4 Sütun” tanimi burdan gelmektedir.Çin Takvimi’nde zamanı gösteren her birim 2 element ile temsil edildiği için doğum anımız toplam 8 elementten oluşmaktadır. Çince’de “Bazi” kelimesi 8 karakter anlamına gelir. Bu nedenle “4 Sütun” analizine “Bazi Analizi” de denmektedir.

8 karakterin/elementin yapısını, aralarındaki ilişkiyi, zıtlıkları/uyumları inceleyerek, kendi doğamızı tanırız. Doğamızla ve hayat döngümüzle uyumlu yaşamak bizi arzu ettiğimiz mutlu, sağlıklı ve başarılı hayata daha çok yaklaştırır.

 

 

 

 

Feng Shui

pusulaKelime anlamı rüzgar ve su demektir; yani doğanın iki büyük gücü. Kökleri çok eskiye dayanan Feng Shui, çeşitli formüller ve hesaplamalar yardımıyla, mekanları bulundukları çevreden/doğadan incelemeye başlar. Odak noktası, çevrede varolan enerjinin kalitesi, mekandaki akışı ve bunun o mekanda yaşayan ya da çalışan insanlar üzerindeki etkisidir.

Binlerce yıllık gözleme ve deneyime dayanan bu kadim öğretinin, ilk çağlardan günümüze aktardığı en temel bilgi; hayatta, mutlu, huzurlu ve sağlıklı olabilmek için doğayla uyumlu yaşamak gerektiğidir. Modern hayatın yarattığı belki de en ciddi tahribat, bizleri bu uyumdan uzaklaştırması olmuştur.

Bugünün dünyasında, en büyük ihtiyaçlardan biri, bu uyumu tekrar hatırlamak ve hayatın her alanında uygulayabilmek…