Kutlamalar ve Hesaplamalar: Bir Takvim Meselesi!

Home » Bir Doz Feng Shui » Kutlamalar ve Hesaplamalar: Bir Takvim Meselesi!

LanternsÇinliler yeniyıl dahil tüm festival ve resmi tatilleri Ay Takvimine göre hesaplar. Bu nedenle kutlamalar her sene farklı bir tarihe denk gelir.

Bu sene 18 Şubat akşamı yılbaşını kutlayacak Çinliler 19 Şubat’ta yeniyılı karşılayacaklar. Bu tarih aynı zamanda Bahar Festivalinin de başlangıcıdır. Yeniyıl kutlamaları ile başlayan Bahar Festivali, iki hafta boyunca devam eder ve “Fener Festivali” (Lantern Festival) ile sona erer.

Feng Shui ve 4 Sütun analizlerinde, hesaplamalar için temel aldığımız takvim ise Güneş Takvimidir. Bu takvime göre yeni sene her zaman 4 Şubat’ta başlar. Bu tarih itibariyle, seneyi ifade eden elementler; yani enerji değişir.

Bu sene 4 Şubat’ta, Yin ağaç乙-Keçi未(toprak) senesine giriyoruz! Ancak Çinliler yeniyılı 19 Şubat’ta karşılayacak. Yılbaşı kutlamalarından keyif alıyorsanız ya da 1 Ocak 2015 yeterince yeni gelmediyse size, 18 Şubat akşamını not edin ve Çinlilierin yılbaşı kutlamalarına katılın! 19 Şubat sabahı, artık ister Ay takvimi ister Güneş Takvimi olsun 2015 senesinin başladığına emin olabilirsiniz!!!

Hesaplamalar için kullandığımız Güneş Takvimi oldukça yaratıcı bir keşiftir.Hsia Takvimi ya da Çiftçi Takvimi olarak da bilinir. Bugün kullandığımız Miladi Takvim gibi dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü esas alır ve bir güneş yılı 365,25 gündür. Ancak sene, batı takviminde olduğu gibi 1 Ocak’ta başlamaz. Çin Takvimi, mevsimleri özellikle dikkate alan bir takvimdir. Tüm mevsimleri kapsayacak şekilde yeni senenin başlangıcı, baharın da başlangıcı olan 4 Subat’tır. Şubat ve Mart ayları bahar mevsimi (ağaç), Mayıs ve Haziran yaz (ateş), Ağustos-Eylül sonbahar (metal), Kasım ve Aralık ayları ise kış (su) mevsimini gösterir. Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak ayları toprak elementi ile temsil edilen mevsimler arası geçiş dönemlerini anlatır. Çiftçilerin bu takvime ve mevsim döngüsüne güvenerek planlarını ve çalışmalarını düzenlemeleri, Güneş Takviminin, Çiftçi Takvimi olarak da anılmasında önemli bir etken olmuştur.

5 Element ve Yin/Yang teorilerine dayanan Çin Takviminde, zamanı gösteren her birim iki element ile ifade edilir.Çinlililere göre Evren’deki herşey 5 elementten oluşmaktadır. 5 Element, etrafımızda olup biten herşeyin arkasındaki 5  temel güç ya da enerji olarak da tanımlanmaktadır. Her bir element(enerji) kendine has özelliklere sahiptir ve hayatın her alanını kapsamaktadır. Örneğin duygularımız, mevsimler, yönler, renkler, bedenimiz, organlarımız, tatlar hatta hayatımız ve şansımız bile 5 element ile temsil edilmektedir.

Elements Symbols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementler Takvimi şeklinde de tanımlayabileceğimiz Güneş Takvimi, sadece zamanı gösteren bir araç olarak değil, aynı zamanda da güçlü bir öngörü sistemi olarak kullanılmaktadır.

Evrende herşey değişim halindedir. Bu değişimi nispeten öngörülebilir hale getirmek için çeşitli sistemler ve yöntemler kullanırız. Tüm öngörü sistemlerinin temel varsayımı, Evren’in belli bir düzen ve kurallar bütünü içinde hareket ettiğidir. İşte aynı temele dayanan ve 5 Element ile Yin/Yang teorilerinin ‘düzen ve kurallarını’ sistematik hale getiren Çin Takvimi, bu değişim sürecini kaotik olmaktan çıkaran ve öngörülebilir hale getiren bir araçtır.

Elementlerin takip ettiği ‘düzen ve kurallar’ sebebiyle Çin Takvimi 60’arlık döngülerden oluşur. Örneğin 2015’te biraraya gelen Yin Ağaç-Keçi elementleri, bundan 60 yıl, 120 yıl,vs… önce de biraraya gelmişti. Aynı şekilde 2015 Şubatını temsil eden Yang Toprak-Kaplan ayını 60 ay,120 ay,vs… önce de yaşamıştık. Mesela 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2011 senesinden 60 yıl geri gidersek, USA’nın 1941’de Pearl Harbour’da saldırıya uğradığını görürüz!

Bu sebepledir ki Çinliler 60.yaşgününe çok önem verirler! Tekrar doğduklarını farzederler!!!

Çin Takvimi, sahip olduğu bu özelliklerle, yaptığımız Feng Shui ve 4 Sütun analizlerinde, senelere ve aylara dair öngörülerde ve yaşanan çarpıcı olayları açıklamaya çalışırken başvurduğumuz en önemli referans noktasıdır.

Aşağıda 2015 senesine ait bir bölümü gösteren Çin Takvimi sayfası size sadece Çince bir metin gibi görünebilir. Ama emin olun baktığınız insanoğlunun binlerce yıllık bilgi birikimidir!

Calendar 2015