Beş element

Çinlililere göre Evren’deki herşey 5 elementten oluşmaktadır; Metal, Ağaç, Su, Ateş ve Toprak. 5 Element, etrafımızda olup biten her şeyin arkasındaki 5 temel güç ya da enerji olarak da tanımlanmaktadır. Her bir element(enerji) kendine has özelliklere sahiptir ve hayatın her alanını kapsamaktadır. Örneğin duygularımız, mevsimler, yönler, renkler, bedenimiz, organlarımız, tatlar hatta hayatımız ve şansımız bile…

Evrensel üçlü

Çinliler binlerce yıl Evreni, doğayı ve bunların insan hayatı üzerindeki etkilerini incelemişler ve bu “karmaşık, derin ve gizemli güzelliğe” saygı duyarak, onunla uyumlu yaşamanın yollarını araştırmışlardır. Yaptıkları gözlemler ve çalışmalar sonunda Çin Metafiziğinin temelini oluşturan “Evrensel Üçlü” teoremine varmışlardır. Buna gore insan hayatını eşit derecede etkileyen 3 temel faktör vardır: Gökyüzü Şansı – (Heaven Luck),…

Dört sütun analizi

Doğum anımız 4 temel bilgiyi içerir: Yıl, ay, gün ve saat…’4 Sütun’ tanımı burdan gelmektedir. Çin Takvimi’nde zamanı gösteren her birim 2 element ile temsil edildiği için doğum anımız toplam 8 elementten oluşmaktadır. Çince’de “Bazi” kelimesi 8 karakter anlamına gelir. Bu nedenle “4 Sütun” analizine “Bazi Analizi” de denmektedir. 8 karakterin/elementin yapısını, aralarındaki ilişkiyi, zıtlıkları/uyumları…

Çin Kozmolojisi

Çin Kültürünü oluşturan felsefelerin ortak yanı, mütevazi olmak, hırslardan ve ihtiyacimiz olandan fazlasını elde etme çabasından uzak durmaktır. Bu kültürden ve felsefelerden etkilenen/beslenen Feng Shui ve 4 Sütun öğretilerine göre ise mutlak güç ‘doğadır’ ve doğanın bir parçası olarak, ancak doğayla uyumlu yaşarsak mutluluğu ve huzuru yakalayabiliriz. Doğayla uyumlu yaşamak için kurallarını bilmek ve ona…